Registrace

VÍNKo je určené především pro lidi z Karlovarského kraje a Západních Čech. Akce je připravována pro mladší účastníky ve věkovém rozmezí 13 - 26 let. Akci směřujeme na rozvoj larpových dovedností.
  • Úvodní registrace bude probíhat v Eku od 17:00 do 19:00, prosím přizpůsobte svůj příjezd!
  • Účastníci mladší 18 let sebou musí přivézt od rodičů podepsaný souhlas s účastí! Jeho znění je na konci této stránky.
  • Registrační poplatek je 120 Kč
  • Nezapomeňte si prosím přivést přezůvky, spacák, teplé oblečení, nádobu na jídlo a kartičku pojišťovny!
  • V ceně VÍNKa jsou zahrnuty 2 obědy (sobotní a nedělní). 
 
 
 
 Registrace na VÍNKo 2012 je uzavřena. Byla naplněna maximální kapacita akce.
 
 
Pro zajímavost stejně jako u PIVKa uvádíme kolik akcí za sebou mají účastníci VÍNKa.
 

 
 

 
”Souhlasím, aby se můj syn / dcera ..........., narozen (a) ......... účastnil ´Varského Inspiračního Nováčkovského Kurzu (VÍNKa) , který proběhne 24.-26.2. 2011 a jsem si vědom/a obsahu a možných rizik programu. V této době za něj organizátoři nepřebírají právní zodpovědnost a souhlasím s jeho účastí na vlastní nebezpečí.
 
    Podpis: ...........”
    Telefon na rodiče v průběhu hry: ..............................
 
 
Comments